Hvem er vi

Vi er en forening af kunsthåndværkere, kunstnere og designere, der sammen har dannet en forening med udstillingslokaler og butik. I butikken sælger vi vore produkter.

Vi er også en forening, der sammen arrangerer forskellige events af kunstnerisk eller kulturel karakter. Det kan være særudstillinger med inviterede kunstnere, kurser, arbejdende værksteder, forfatteroplæsning, julestue mv.

Butikken drives og passes af støttemedlemmer og de udstillere, der har valgt at være aktive medlemmer, samt enkelte frivilllige.

Bestyrelsen:

Bettina Fruergaard Skovsted

Birgit Musgaard

Gunhild Juhr

Karen Birgitte Jensen

Ulla Pedersen, revisor